Tuesday the 26th - Evangelická církev v Růžďce a na Bystřičce. Joomla 3.2 Templates

 

Milé sestry a bratři,

rádi bychom Vás upozornili na změnu sborového bankovního účtu. Své dary sboru doporučujeme zasílat již na nový účet: 103062300/2250.

Stávající účet bude ještě ponechán v platnosti. O jeho zrušení Vás budeme informovat.

Abychom mohli rozlišit, na jaký účel svůj dar posíláte, je nutné vybrat jeden z níže uvedených variabilních symbolů,  který uveďte

u každé platby. Zároveň připojte ještě krátkou textovou zprávu  s názvem nebo zkratkou názvu sbírky.

Staršovstvo FS v Růžďce Vám děkuje za Vaši obětavost.

 

Variabilní symbol – textové označení ve zprávě

101 -  Salár  - neboli příspěvek člena sboru na potřeby sboru

102  - J.J. - dar na Jeronýmovu Jednotu – do konce května

103 - Dar - Účelový dar na opravy  a investice sboru

104 - Dar sboru - dary od nečlenů, při svatbách, pohřbech, křtech

200 - Sbírka (případně datum) - Chrámové sbírky

 

Povinné sbírky:

201 - KS  - na Křesťanskou  službu  -  již vybráno

202 - Na církevní tisk

203 - HDL - Hlavní dar lásky – na Boží hod velikonoční (během dubna)

204 - Na Diakonii  - Svatodušní svátky (přelom května a června)

205 - Na Hospic Citadela  - během června

206 - Solidarity sborů - během června

207 -  sbírka EA -   Evangelická akademii během září

208 - Sociální a charitativní pomoc  - při  Díkůčinění

209 -  JTD – Jubilejní toleranční dar -  během  října

210  -  na střediska Diakonie  - přelom října a listopadu

211 - Sbírka pro bohoslovce  - na Boží hod vánoční

 Mimořádné sbírky:

300 - název konkrétní sbírky