Neděle není jediným dnem, kdy se společně setkáváme. Zde naleznete naše všechny aktivity, na které je kdokoliv nový vždy zván.

Bohoslužby

V Růžďce od 10:00 hodin

Na Bystřičce, v budově obecního úřadu, od 8:30 hodin, každou 2. a 4. neděli. 

Kavárna

Každou neděli po skončení bohoslužeb.

Modlitební setkání

Každou neděli od 9:30 hodin.

Setkání probíhá buď na faře, nebo u sestry Hurtové, či Dančáků. 

Setkání seniorů

Úterý od 10:00 hodin, 1x měsíčně.

Kroužek fara

Každý čtrvrtek od 12:30 hodin v klubovně (vchod ze dvora).

Skupinka u Hrazdilů na Bystřičce

Každé úterý od 18:30 hodin.

Hrazdilovi najdete na Bystřičce s č. p. ….

Setkání maminek

Středa od 10:00 hodin (dle domluvy).

Biblická hodina

Každý čtvrtek od 18:00 hodin.

Náboženství

Každý pátek od 12:30 v ZŠ Růžďka. + Otevřená tělocvična pro děti od 13:30.

Konfirmační cvičení

Každý čtvrtek od 12:30 v klubovně na faře a pátek od 12:30 v ZŠ Růžďka.

Sborový zpěv

Dle domluvy – v pátek od 18:00 hodin

Pod vedením Hanky Vaňkové.

Mládež

Pátek 19:00 hodin

V klubovně (vchod ze dvora fary).

Florbal pro děti a dospělé

Každou sobotu od 18 do 20 hodin.

Volejbal

Každou neděli od 17 do 19 hodin v tělocvičně ZŠ Růžďka.

(Je potřeba se předem ohlásit Pavle Dančákové.)