Adresa sboru

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Růžďce
Růžďka 138
756 25
E-mail: ruzdka@evangnet.cz

Kontakty

Kazatel sborufarář Radek Hanák, DiS
hanakradek.evang@seznam.cz
tel. 731 174 641
Pastorační pracovniceMartina Kovářovátel. 731 109 079
KurátorJan Dančák ml.tel. 603 183 487
Vedoucí mládežeAlžběta Hanákovátel. 739 903 375


Sborové účty

Číslo účtu na podporu ukrajinských spoluobčanů žijících v Růžďce: 105145847/2250

Číslo sborového účtu: 103062300/2250
Dar církvi je možné odečíst ze základu daně

Variabilní symbol – textové označení ve zprávě:
101 –  Salár  – neboli příspěvek člena sboru na potřeby sboru
102  – J.J. – dar na Jeronýmovu Jednotu – do konce května
103 – Dar – Účelový dar na opravy  a investice sboru
104 – Dar sboru – dary od nečlenů, při svatbách, pohřbech, křtech
200 – Sbírka (případně datum) – Chrámové sbírky
Povinné sbírky:
201 – KS  – na Křesťanskou  službu
202 – Na církevní tisk
203 – HDL – Hlavní dar lásky – na Boží hod velikonoční (během dubna)
204 – Na Diakonii  – Svatodušní svátky (přelom května a června)
205 – Na Hospic Citadela  – během června
206 – Solidarity sborů – během června
207 –  sbírka EA –   Evangelická akademii během září
208 – Sociální a charitativní pomoc  – při  Díkůčinění
209 –  JTD – Jubilejní toleranční dar –  během  října
210  –  na střediska Diakonie  – přelom října a listopadu
211 – Sbírka pro bohoslovce  – na Boží hod vánoční
Mimořádné sbírky:
301 – na opravu věže kostela

Sociální sítě