Nové přihlášky už nepřijímáme, kapacita tábora byla naplněna.

Milé děti, vážení rodiče,

FS ČCE v Růžďce ve spolupráci ZKK-Centra Růžďka připravuje letní tábor pro děti od 7 do 14 let. Tábor se uskuteční na tábořišti Synodos na Malé Bystřici od 17. 7. do 24. 7. 2021. Kapacita tábora je omezena, proto je důležité se přihlásit včas; nejpozději však do 13. 6. 2021.

Cena tábora je 2.200 Kč.  Pro druhé a další dítě z jedné rodiny poskytujeme slevu 500 Kč. Sponzoři jakéhokoli druhu jsou srdečně vítáni.

Vedoucím tábora je Jan Sedláček ml. Kontakt: 739 020 747 nebo zkktabor@seznam.cz.
Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat buď na faře, nebo ji naskenovanou poslat na uvedený email. Originál je nutno doložit nejpozději v den nástupu.


Tábory jsou pořádány pod hlavičkou spolku ZKK Růžďka už několik let. Tábořiště se během let několikrát změnilo, ale poslední roky jsme zakotvili v centru Synodos na Malé Bystřici. Děti jsou zde ubytovány v chatkách, ve velmi příjemném prostředí. 

O tábory je každým rokem velký zájem, kapacitně se držíme na počtu 50 dětí. Vedoucí tábora jsou převážně mládežníci z našeho sboru.