Vážení přátelé,

chtěli bychom jménem celého sboru ČCE v Růžďce moc poděkovat Vám všem, kteří jste nám pomohli či na nás mysleli při opravě věže.
Při opravě nedošlo k žádnému úrazu, chvála Pánu za to!
Vše se nakonec povedlo v rekordně krátkém čase, a 13.9. jsme se tak mohli rozloučit s posledními zbytky lešení.
Ještě jednou velké díky všem ochotným dárcům. Modlíme se za Vás a žehnáme Vám!

Stále ale pokračuje sbírka na pokrytí všech nákladů opravy, více informací jak o kostele či sbírce naleznete níže:

Veřejná sbírka na opravu střechy a fasády věže evangelického kostela v Růžďce

Své příspěvky, prosím, zasílejte na účet: 103062300/2250
Variabilní symbol: 301

Celkové náklady na rekonstrukci střechy věže mají činit cca…………..1 200 000,- Kč.

Kostel – historie a současný stav:

  Evangelický kostel FS ČCE v Růžďce je klíčovou budovou sboru. Jedná se o dominantu obce, kterou nepřehlédnete ze kterékoliv stráně v okolí obce Růžďka, ze které shlížíte do údolí. Architektonické i tvarové řešení má nadčasový charakter. Pozorným kolemjdoucím, kteří vzhlížejí k věži kostela, bohužel neunikne, že věž kostela vyžaduje opravu, kterou již není rozumné odkládat. Letopočty na soklu kostela nás informují, že kostel byl „Založen Léta Páně 1865“ a „Posvěcen Léta Páně 1873“. FS ČCE v Růžďce dle svých finančních možností provádí údržbu sborových budov, tedy i kostela. V paměti žijících členů sboru zůstávají následující investice: V roce 1965 byl do současné podoby upraven interiér kostela. V osmdesátých letech 20. století proběhla velká rekonstrukce kostela, která zahrnovala mimo jiné odstranění původních venkovních omítek tzv. „na cihlu“, nové vnější omítky a novou fasádu, novou střešní krytinu na hlavní lodi kostela, opravu ciferníků hodin atd. Následně proběhlo také odvlhčení budovy kostela. V nedávné minulosti proběhl nátěr střechy hlavní lodě.

Kategorie: Sbor