Víkendovka mládeže

UCHOPIT NEUCHOPITELNÉ | Víkendovka mládeže 2023

Lze vůbec uchopit neuchopitelné? Je možné uchopit neuchopitelného Boha? Co je pro nás vlastně neuchopitelné? ..dotýkat se hvězd? Je možné dostat některé odpovědi na některá proč? Kdo vlastně jsme a kým jsme? Komu patříme? A je tu někdo pro tebe na tomto světě…? https://youtu.be/ZPYAqhILJbI

Tyto otázky si možná někdy klademe ve svých životech i my.. Mládežníci mohli společně přemýšlet nad těmito otázkami na víkendovce.. A že jsme se na víkendovce nenudili.. Zažili jsme spoustu her, dílen, Božího slova, chval, navštívili jsme Večer chval v Javorníku nad Veličkou a také místní bohoslužby. Zkrátka to byla velmi povedená víkendovka!

Děkujeme všem zúčastněným!

Poděkování

V roce 2021 jsme zrealizovali 1. etapu projektu „Ať je nás slyšet“.

V rámci projektu jsme pořídili technické vybavení, které bude sloužit při hudebních, tvůrčích a vzdělávacích aktivitách pro děti a mládež a také umožní zvýšení úrovně sborových akcí, kterých se jako organizátoři i návštěvníci účastní děti, mládež, střední generace i senioři, tedy všechny generace.

První zatěžkávací zkouška pro pořízené vybavení, květnová Noc kostelů, ukázala, že investice měla smysl. I když rok 2021 příliš nepřál organizaci akcí, podařilo se uvedené vybavení použít ještě několikrát, vždy s dobrými ohlasy.

Projekt byl zrealizován díky finanční podpoře Grantového systému ČCE na podporu diakonických a rozvojových projektů, MAS Střední Vsetínsko, z.s, a Obecního úřadu Růžďka. Velmi si vážíme podpory uvedených subjektů a za všechny, kterým projekt slouží, děkujeme.

„Tento projekt byl realizován za finanční podpory Grantového systému ČCE na podporu diakonických a rozvojových projektů.“

„Tento projekt byl realizován za finanční podpory MAS Střední Vsetínsko, z.s.“

„Tento projekt byl realizován za finanční podpory Obecního úřadu Růžďka.“