Díky finančnímu daru MAS Střední Vsetínsko, z.s., jsme mohli zakoupit vybavení do klubovny pro děti a mládež. Konkrétně se jedná o baskytaru s příslušenstvím a dětské hry. Baskytara bude sloužit zejména mladé generaci. Bude využívána při pravidelných setkáních mládeže, pro hudební doprovody dětí a také pro přípravu a realizaci hudebních vystoupení naší chválicí skupiny His Child.

Přejeme mladým hudebníkům, aby baskytara dlouho sloužila nejen jim, ale samozřejmě také nám posluchačům.

Dále jsme pořídili dětské hry, které mohou děti využívat při účasti v nedělní škole nebo na mnoha dalších setkáních. Děti se rozhodně mají na co těšit.

Děkujeme MAS Střední Vsetínsko, z.s., nejen za podporu našeho farního sboru, ale také za veškerou podporu dobrých úmyslů v našem regionu.

„Tento projekt byl realizován za finanční podpory MAS Střední Vsetínsko, z.s.“.

Kategorie: Sbor