Za finanční podpory MAS Střední Vsetínsko, z.s., jsme zakoupili mikrofony, které budou sloužit při organizaci kulturních, vzdělávacích a dalších akcí, které organizujeme sami nebo ve spolupráci s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Růžďce a na Bystřičce a s dalšími subjekty. Letošní možnosti pro pořádání kulturních akcí byly díky Covid-19 velmi omezené, nicméně pro mikrofony se ihned našlo uplatnění při snímání zvuku při online vysíláních, při natáčeních vánočních videí apod. Touto cestou si dovolujeme poděkovat MAS Střední Vsetínsko, z.s., za poskytnutý finanční dar a těšíme se na spolupráci v následujících letech.

„Tento projekt byl realizován za finanční podpory MAS Střední Vsetínsko, z.s.“.

Kategorie: Sbor