Za finanční podpory MAS Střední Vsetínsko, z.s., jsme zakoupili vybavení klubovny, které bude používáno při přípravě dětských táborů, setkávání mladé generace i ostatních věkových skupin. Touto cestou děkujeme MAS Střední Vsetínsko, z.s., za poskytnutý finanční dar a těšíme se na další spolupráci.

„Tento projekt byl realizován za finanční podpory MAS Střední Vsetínsko, z.s.“.

Kategorie: Sbor