Kalendáře na rok 2021

Jako každý rok opět začíná ten čas, kdy si můžeme zakoupit kalendáře či čtení na každý den na následující rok.

Objednávky u Bětky Hanákové – telefonicky 739 903 375, osobně, či mailem: hanakova.alzbeta@gmail.com

Zde je malá nabídka z naší církve či jiných společenství:

Denní čtení 202190 Kč
Nástěnný kalendář (kostely ČCE)79 Kč
Nástěnný kalendář BTM 55 Kč
Dobrá setba 2021dle počtu
Život vírydle počtu

Oprava střechy kostela

Vážení přátelé,

chtěli bychom jménem celého sboru ČCE v Růžďce moc poděkovat Vám všem, kteří jste nám pomohli či na nás mysleli při opravě věže.
Při opravě nedošlo k žádnému úrazu, chvála Pánu za to!
Vše se nakonec povedlo v rekordně krátkém čase, a 13.9. jsme se tak mohli rozloučit s posledními zbytky lešení.
Ještě jednou velké díky všem ochotným dárcům. Modlíme se za Vás a žehnáme Vám!

Stále ale pokračuje sbírka na pokrytí všech nákladů opravy, více informací jak o kostele či sbírce naleznete níže:

Veřejná sbírka na opravu střechy a fasády věže evangelického kostela v Růžďce

Své příspěvky, prosím, zasílejte na účet: 103062300/2250
Variabilní symbol: 301

Celkové náklady na rekonstrukci střechy věže mají činit cca…………..1 200 000,- Kč.

Kostel – historie a současný stav:

  Evangelický kostel FS ČCE v Růžďce je klíčovou budovou sboru. Jedná se o dominantu obce, kterou nepřehlédnete ze kterékoliv stráně v okolí obce Růžďka, ze které shlížíte do údolí. Architektonické i tvarové řešení má nadčasový charakter. Pozorným kolemjdoucím, kteří vzhlížejí k věži kostela, bohužel neunikne, že věž kostela vyžaduje opravu, kterou již není rozumné odkládat. Letopočty na soklu kostela nás informují, že kostel byl „Založen Léta Páně 1865“ a „Posvěcen Léta Páně 1873“. FS ČCE v Růžďce dle svých finančních možností provádí údržbu sborových budov, tedy i kostela. V paměti žijících členů sboru zůstávají následující investice: V roce 1965 byl do současné podoby upraven interiér kostela. V osmdesátých letech 20. století proběhla velká rekonstrukce kostela, která zahrnovala mimo jiné odstranění původních venkovních omítek tzv. „na cihlu“, nové vnější omítky a novou fasádu, novou střešní krytinu na hlavní lodi kostela, opravu ciferníků hodin atd. Následně proběhlo také odvlhčení budovy kostela. V nedávné minulosti proběhl nátěr střechy hlavní lodě.